Program

9:30 10:30

Recepcja, kawa powitalna


10:30 12:00

Sesja otwierająca, w tym:

 • otwarcie i powitanie uczestników XXVII KTP i V SZIP
 • Wystąpienie prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka - Rektora Politechniki Śląskiej, Przewodniczącego KRASP
 • Wystąpienie Ewy Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT
 • Wstąpienie, prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego
 • Wystąpienie prof. dr inż. Andrzeja Nowaka - Honorowego Przewodniczącego SZIP, Prezesa Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej
 • Wystąpienie mgr inż. Janusza Ptaka - Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń N-T
 • Wystąpienie dr. Marcina Kraski, Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju
 • Wystąpienia gości 


12:00 13:00

Wykłady inaugurujące:

 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń „Medycyna i technika - trwałe małżeństwo z rozsądku”
 • dr Małgorzata Włodarczyk-Biegun - Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej „Biodruk 3D - nadzieje i wyzwania”


13:00 14:00

Obiad


14:00 15:30

Plenarna sesja panelowa I „Rola inżynierów w świecie po pandemii COVID-19”

Moderatorzy: Prof. Piotr Moncarz, Stanford University;

dr Andrzej Kurkiewicz, Pełnomocnik Prezesa Głównego Urzędu Miar ds. badań i rozwojurz


15:30 17:00

Plenarna sesja panelowa II „Czy sztuczna inteligencja zdetronizuje człowieka”

Moderator: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Honorowy Przewodniczący KRASP


17:00 18:00

Przerwa popołudniowa


18.00 18.00

Wyjazd na Galę Inżynierską

Rektorat Politechniki Śląskiej

ul. Akademicka 2A


18:15 22:00

Gala Inżynierska (uroczyska kolacja i występ artystyczny); wręczenie nagród „Mistrz Techniki”, „Technicus”, wyróżnień Politechniki Śląskiej

Hotel Diament Zabrze, ul. 3 Maja 122A, 41-800 Zabrze


9:00 10:30

Równoległe sesje tematyczne

 • „Przyszłość – energetyka wodorowa czy inna?"

Moderator: prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska;

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Rektor Politechniki Śląskiej w latach 1987-1990

 • „Organizacje inżynierskie a młodzież”

Moderator: prof. PW., dr hab. inż. Dawid Myszka, Wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Politechnika Warszawska


10:30 10:45

Przerwa kawowa


10:45 12:15

Równoległe sesje tematyczne

 • „Czy społeczeństwo potrzebuje kultury technicznej?”

Moderator: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący KRPUT;

prof. Piotr Moncarz, Stanford University

 • „Jak nie zginąć w zalewie informacyjnym”

Moderator: Wiesław Paluszyński Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego;

prof. Andrzeja Nowaka, Honorowego Przewodniczącego SZIP, Prezesa Rady Polskich

Inżynierów w Ameryce Północnej


12:15 12:30

Przerwa kawowa


12:30 14:00

Równoległe sesje tematyczne

 • Badania Kosmiczne”

Moderator:  prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

W sesji przewidujemy także udział zdalny w formie prezentacji nagrań wypowiedzi przedstawicieli Polonii, wybitnych specjalistów w zakresie technologii kosmicznych:

- prof. Jurka Z. Sasiadka - Aerospace Engineering, Aerospace Robotics, Guidance, Navigation and Control Centre Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Carleton University, Ottawa, Canada

- Artura Bartłomieja Chmielewskiego (ABC) - Centrum Badawcze NASA Jet Propulsion Laboratory w Pasadena , Kalifornia, USA, 

 • „Co szkodzi ludziom i planecie - perspektywy na przyszłość”

Moderator: ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - Prezes Warsaw New Tech University Foundation.


14:00 14:45

Lunch


14:45 16:15

Równoległe sesje tematyczne

 • „Samowystarczające domy -realna rzeczywistość?”

Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, Prezes Polskiego Związek Inżynierów i Techników Budownictwa,

Jerzy Kusak, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w. Niemczech

 • „Cyberbezpieczeństwo – problem obywateli i instytucji"

Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat, Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechnika Śląska;

dr inż. Marian Zastawny, Sekretarz Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii


16:15 16:30

Przerwa kawowa


16:30 18:00

Równoległe sesje tematyczne

 • "Ile techniki w medycynie? Spersonalizowana medycyna”

Moderatorzy: prof. PW, dr hab. inż. Artur Badyda, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;

dr Jerzy Orkiszewski, prezes US-Polish Trade Council.

 • „Ekologiczny transport - kiedy kolej wygrywa z innymi środkami transportu?”

Moderator: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska


18:00 18:30

Sesja zamykająca - przedstawienie przez moderatorów wniosków dyskusji panelowych i tematycznych; dyskusja. Przyjęcie: Uchwały XXVII Kongresu Techników Polskich i Przesłania V Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich


20:00 22:00

Uroczysta kolacja „Polacy Razem”.

Hotel Silvia Gold, ul. Studzienna 8, 44-100 Gliwice


11:00 16:00

Wycieczki techniczne

 • Kopalnia Guido;
 • Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia