Program

9:30 10:30

Recepcja, kawa powitalna


10:30 12:00

Sesja otwierająca, w tym:

 • otwarcie i powitanie uczestników XXVII KTP i V SZIP;
 • Wystąpienie JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka;
 • Wystąpienie Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny;
 • Wystąpienie JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego ;
 • Wystąpienie prof. Andrzeja Nowaka;
 • Wystąpienie Sekretarza Generalnego EFSNT Janusza Ptaka;
 • Wystąpienia gości;
 • Sprawy organizacyjne


12:00 13:00

Wykłady inaugurujące:

 • wykład otwierający 1: „Techniczne aspekty medycyny” 
 • wykład otwierający 2: „Druk komórkowy 3D” 


13:00 14:00

Obiad


14:00 15:30

Plenarna sesja panelowa I „Rola inżynierów w świecie po pandemii COVID-19”


15:30 17:00

Plenarna sesja panelowa II „Czy sztuczna inteligencja zdetronizuje człowieka”


17:00 19:00

Przerwa popołudniowa


19:00 22:00

Gala Inżynierska z wręczeniem nagród Mistrz Techniki, Dźwignia oraz wyróżnienia Politechniki Śląskiej

 • uroczysta kolacja,
 • występ artystyczny


9:00 10:30

Równoległe sesje tematyczne

 •  „Przyszłość – energetyka wodorowa”,
 • „Organizacje inżynierskie a młodzież”


10:30 10:45

Przerwa kawowa


10:45 12:15

Równoległe sesje tematyczne

 • „Czy społeczeństwo potrzebuje kultury technicznej?”
 • „Jak nie zginąć w zalewie informacyjnym”


12:15 12:30

Przerwa kawowa


12:30 14:00

Równoległe sesje tematyczne

 • „Ile techniki w medycynie? Spersonalizowana medycyna”
 • „Ekologiczny transport - kiedy kolej wygrywa z innymi środkami transportu?”


14:00 14:45

Lunch


14:45 16:15

Równoległe sesje tematyczne

 • „Samowystarczające domy -realna rzeczywistość?”
 • „Cyberbezpieczeństwo – problem obywateli i instytucji” moderator: Politechnika Śląska


16:15 16:30

Przerwa kawowa


16:30 18:00

Równoległe sesje tematyczne

 • „Badania Kosmiczne”
 • „Co szkodzi ludziom i planecie- perspektywy na przyszłość”


18:00 18:30

Sesja zamykająca - przedstawienie przez moderatorów wniosków dyskusji panelowych i tematycznych; dyskusja. Przyjęcie: Uchwały XXVII Kongresu Techników Polskich i Przesłania V Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich


20:00 22:00

Gala „Polacy Razem” + Medale Piotra Stanisława Drzewieckiego + Nagrody w Konkursie Technicus.


10:00 11:00

Spotkanie przedstawicieli polonijnych organizacji technicznych z Komitetem Sterującym i Radą FSNT-NOT w Domu Technika Katowicach / Domu Technika w Gliwicach.


11:00 14:00

Wycieczki techniczne

 • Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia;
 • Kopalnia Guido


14:00 16:00

Lunch w Kopalni Guido