Program

9:30 10:30

Recepcja


10:30 12:00

Sesja otwierająca

Otwarcie i powitanie uczestników XXVI KTP i IV ŚZIP
Wystąpienia gości
Wykłady inauguracyjne:
Inżynier w odzyskaniu Niepodległości i budowie państwowości
– Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT, Redaktor Naczelna Przeglądu Technicznego
Inżynier przyszłości
- prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej


12:00 14:00

Inżynierowie przyszłości w 100-lecie Odzyskania Niepodległości
Plenarna sesja panelowa

Moderatorzy:
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
- prof. dr inż. Andrzej Nowak - Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University)


14:00 15:00

Obiad


15:00 17:00

Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości
Sesja plenarna

Referat wprowadzający:
100-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej i jej wybitni absolwenci
dr hab. Anna Siwik - Prorektor ds. Studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej
Moderatorzy:
- dr inż. Janusz Romański - Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica, Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej
- prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej


19:30

Gala Inżynierska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Uroczyste wręczenie:
Tytułu „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego”
Tytułu „Mistrza Techniki FSNT-NOT”
Występ artystyczny


9:30 11:15

Konferencje naukowo-techniczne
(równoległe sesje tematyczne)

Inżynier - propozycja młodych
Moderatorzy:
dr hab. inż. Artur Badyda - Politechnika Warszawska
dr inż. Marian Zastawny - Stowarzyszenie Techników Polskich w Wlk. Brytanii
Inżynier a środowisko
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak - Akademia Wojsk Lądowych
mgr inż. Wojciech Rogalski - Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii


11:15 11:30

Przerwa kawowa


11:30 13:15

Konferencje naukowo-techniczne
(równoległe sesje tematyczne)

Inżynier a medycyna
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko - Politechnika Warszawska
dr Jerzy Orkiszewski - US-Polish Trade Council
Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Politechnika Śląska
prof. Piotr Moncarz - Stanford University


13:15 14:15

Obiad


14:15 16:00

Konferencje naukowo-techniczne
(równoległe sesje tematyczne)

Inżynier w IT
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski - Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN
inż. Krzysztof Kluczewski - General Motors Canada
Inżynier a infrastruktura
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski - Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Andrzej Tombiński - Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii


16:00 17:30

Sesja Zamykająca

Przedstawienie przez moderatorów wniosków z dyskusji panelowych i tematycznych
Dyskusja
Przyjęcie:
- Uchwały XXVI Kongresu Techników Polskich
- Przesłania IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich


20:00

Gala Polacy Razem
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Rozstrzygniecie konkursu TECHNICUS 2019
na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny
Wręczenie Medalu im. Piotra Stanisława Drzewieckiego


9:00 13:00

Zwiedzanie:
Centrum Cyklotronowe w Krakowie lub historycznego centrum Krakowa


13:00 16:00

Krakowski Dom Technika NOT

Uroczyste spotkanie Prezesów Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz działaczy polonijnych z Zarządem Głównym FSNT-NOT, Prezydium Zarządu Krakowskiej Rady FSNT-NOT i Komitetem Sterującym XXVI KTP i IV ŚZIP