Program

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (ul. Mickiewicza 30) Gmach Główny, Aula


9:30 10:30

Recepcja


10:30 12:00

Sesja otwierająca

Otwarcie i powitanie uczestników XXVI KTP i IV ŚZIP
Wystąpienia gości
Wykłady inauguracyjne:
Inżynier w odzyskaniu Niepodległości i budowie państwowości
– Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT, Redaktor Naczelna Przeglądu Technicznego
Inżynier przyszłości
- prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej


12:00 14:00

Inżynierowie przyszłości w 100-lecie Odzyskania Niepodległości
Plenarna sesja panelowa

Moderatorzy:
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
- prof. dr inż. Andrzej Nowak - Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University)


14:00 15:00

Obiad


15:00 17:00

Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości
Sesja plenarna

Referat wprowadzający:
100-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej - kontekst społeczno-polityczny
dr hab. Anna Siwik - Prorektor ds. Studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej
Moderatorzy:
- dr inż. Janusz Romański - Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica, Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej
- prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej


19:30

Gala Inżynierska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ACK Klub STUDIO, ul. Budryka 4

Uroczyste wręczenie:
Tytułu „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego”
Tytułu „Mistrza Techniki FSNT-NOT”
Występ artystyczny


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (ul. Mickiewicza 30)


9:30 11:15

Konferencje naukowo-techniczne
(równoległe sesje tematyczne)

Inżynier - propozycja młodych
Centrum Dydaktyki, budynek U-2, ul. Reymonta 7
Moderatorzy:
dr hab. inż. Artur Badyda - Politechnika Warszawska
dr inż. Marian Zastawny - Stowarzyszenie Techników Polskich w Wlk. Brytanii
Inżynier a środowisko
Gmach Główny AGH, Aula
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak - Akademia Wojsk Lądowych
mgr inż. Wojciech Rogalski - Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii


11:15 11:30

Przerwa kawowa


11:30 13:15

Konferencje naukowo-techniczne
(równoległe sesje tematyczne)

Inżynier a medycyna
Gmach Główny AGH, Aula
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko - Politechnika Warszawska
dr Jerzy Orkiszewski - US-Polish Trade Council
Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)
Centrum Dydaktyki, budynek U-2, ul. Reymonta 7
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Politechnika Śląska
prof. Piotr Moncarz - Stanford University


13:15 14:15

Obiad


14:15 16:00

Konferencje naukowo-techniczne
(równoległe sesje tematyczne)

Inżynier w IT
Gmach Główny AGH, Aula
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski - Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN
inż. Krzysztof Kluczewski - General Motors Canada
Inżynier a infrastruktura
Centrum Dydaktyki, budynek U-2, ul. Reymonta 7
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski - Instytut Badawczy Dróg i Mostów
mgr inż. Andrzej Tombiński - Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii


16:00 17:30

Sesja Zamykająca
Gmach Główny AGH, Aula

Przedstawienie przez moderatorów wniosków z dyskusji panelowych i tematycznych
Dyskusja
Przyjęcie:
- Uchwały XXVI Kongresu Techników Polskich
- Przesłania IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich


19:30

Gala Polacy Razem
Hotel Swing, ul. Dobrego Pasterza 124

Rozstrzygniecie konkursu TECHNICUS 2019
na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny
Wręczenie Medalu im. Piotra Stanisława Drzewieckiego


ul. Floriana Straszewskiego 28, Kraków


9:00 13:00

Zwiedzanie:
Centrum Cyklotronowe w Krakowie lub historycznego centrum Krakowa


13:00 16:00

Krakowski Dom Technika NOT

Uroczyste spotkanie Prezesów Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz działaczy polonijnych z Zarządem Głównym FSNT-NOT, Prezydium Zarządu Krakowskiej Rady FSNT-NOT i Komitetem Sterującym XXVI KTP i IV ŚZIP