O SZIP

Po transformacji ustrojowej w Polsce środowisko techniczne skupione w FSNT-NOT podjęło inicjatywę zintegrowania polskich inżynierów żyjących i pracujących poza granicami Polski z ruchem stowarzyszeniowym w kraju.

Idea organizowania sympozjów „Polacy Razem” zrodziła się na XXII Kongresie Techników Polskich (Warszawa, listopad 1992 r.), w którym uczestniczyli przedstawiciele polonijnych organizacji inżynierskich. Miały one na celu wzajemne poznanie się inżynierów i techników polskich pracujących w Polsce i poza granicami oraz prezentacja ich wkładu w rozwój techniki światowej.

Organizatorzy

Komitet Honorowy

Przewodniczący

Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu RP

Członkowie komitetu honorowego

Jarosław Gowin

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury i Budownictwa

Anna Streżyńska

Minister Cyfryzacji

Witold Waszczykowski

Minister Spraw Zagranicznych

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Anna Maria Anders

Senator RP, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Mięzynarodowego

Paweł Sałek

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej

Rafał Dutkiewicz

Prezydent Wrocławia

Paweł Hreniak

Wojewoda Dolnośląski

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Arendarski

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Andrzej Białas

Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

Jerzy Duszyński

Prezes Polskiej Akademii Nauk

Andrzej Roch Dobrucki

Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krzysztof Malinowski

Przewodniczący Rady Kuratorów IV Wydziału Nauk Technicznych PAN

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

Ryszard Pregiel

Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Jan Szmidt

Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Alojzy Szymański

Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych

Tadeusz Więckowski

Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Wojciech Ratyński

Honorowy Prezes FSNT-NOT

Jan Lech Lewandowski

Prezes FSNT-NOT w latach 1990-1993

Andrzej Zieliński

Prezes FSNT-NOT w latach 1993-2000

Komitet Sterujący

Włodzimierz Kurnik

Honorowy Przewodniczący Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Andrzej Nowak

Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Andrzej Tombiński

Przedstawiciel Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Tadeusz Więckowski

Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Komitet Programowy

Przewodniczący

Andrzej Nowak

Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Współprzewodniczący

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Janusz Ptak

Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Leszek Rafalski

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce

Tadeusz Więckowski

Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej

Członkowie komitetu programowego

Jan Andrzejewski

Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarno-Budowlanych w Wilnie

Józef Buczak

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Janusz Dyduch

Wiceprezes FSNT-NOT

Stefan Góralczyk

Wiceprezes FSNT-NOT

Andreas Kajzer

Prezes Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech

Jerzy Kusak

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich E.V. w Niemczech

Grzegorz Lipowski

Wiceprezes FSNT-NOT

Jerzy Lis

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie

Henryk Malewski

Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Mirosław Niedziński

Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Inżynierów w Chicago

Robert Niewiadomski

Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie

Jerzy Orkiszewski

US-Poland Trade Council w Kalifornii

Tadeusz Pawłowski

Wiceprezes FSNT-NOT

Ryszard Pregiel

Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Wojciech Ratyński

Honorowy Prezes FSNT-NOT

Antoni Rogalski

Dziekan IV Wydziału Nauk Technicznych PAN

Andrzej Romanowicz

Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Republice Południowej Afryki

Janusz Romański

Prezes Polonia Technica, Inc. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w USA, Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Lucjan Sobkowiak

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji

Józef Suchy

Wiceprezes FSNT-NOT

Hieronim Teresiński

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie

Andrzej Tombiński

Przedstawiciel Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Marian Zastawny

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Marek Żywno

Klub Polskich Inżynierów w Dolinie Krzemowej

Komitet Organizacyjny

Współprzewodniczący

Jacek Kubielski

Sekretarz Generalny FSNT NOT

Cezary Madryas

Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Wrocławskiej

Tadeusz Nawracaj

Prezes Wrocławskiej Rady FSNT NOT

Stanisław Radkowski

Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

Marek Szczerbiak

Przewodniczący Rady FSNT NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy

Jerzy Walendziewski

Prorektor ds. Organizacji Politechniki Wrocławskiej

Członkowie komitetu organizacyjnego

Halina Gielo

Główna Księgowa FSNT NOT

Monika Kołodziejczak

Wrocławska Rada FSNT NOT

Janusz Kowalski

Specjalista ds. PR FSNT-NOT

Sebastian Lalka

Koordynator Biura XXV KTP i III ŚZIP

Bożena Makuch

FSNT-NOT

Małgorzata Malisz

Politechnika Wrocławska

Andrzej Moczko

Doradca Prorektora Politechniki Wrocławskiej ds. Rozwoju w zakresie Współpracy z Zagranicą

Mariusz Płaczkiewicz

Dyrektor Biura Zarządu Głównego FSNT NOT

Aleksandra Szafran-Gęgotek

Politechnika Wrocławska

Kamil Wójcik

Prezes NOT-Informatyka

Malwina Wronowska

Specjalista ds. Organizacji FSNT NOT