XXV Kongres Techników Polskich wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich we Wrocławiu

Zgodnie z przesłaniem II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (Warszawa, 26-28.06.2013) jego organizatorzy zapraszają na kolejne wielkie spotkanie polskich inżynierów zarówno tych mieszkających i pracujących w kraju, jak i poza jego granicami.

III Zjazd odbędzie się we Wrocławiu razem z XXV Kongresem Techników Polskich (16-18 czerwca 2016 r.). Decyzją Unii Europejskiej Wrocław będzie w 2016 r. Europejską Stolicą Kultury.

Kongresy Techników Polskich (KTP) organizowano od XIX w. Pierwszy Zjazd Techników Polskich miał miejsce w Krakowie w 1882 r. Zjazdy i Kongresy Techników Polskich gromadziły polskich inżynierów z kraju i rozproszonych po świecie. Dziś powracamy do tradycji i organizujemy wspólnie III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i jubileuszowy XXV Kongres Techników Polskich.

Ważnym celem inżynierskich zjazdów była i jest integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. Zarówno integracja środowiska technicznego, jak i wymiana doświadczeń i przepływ wiedzy są nam, w dobie globalizacji, potrzebne i dziś. I temu służyć będzie zarówno III SZIP, jak i XXV KTP.

W globalnym świecie spotkanie polskich inżynierów mieszkających, pracujących i odnoszących sukcesy poza granicami Polski z tymi, którzy tu i teraz dążą do tego by nasz kraj nadrobił cywilizacyjne opóźnienia jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Polski oraz jej miejsca w Europie i w świecie.